Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Вступна кампанія завершена

Після 10 серпня 2012 року вищі навчальні заклади України І-IV рівнів акредитації вивісили на сторінки своїх сайтів та дошки оголошень накази про зарахування абітурієнтів на на­вчання...

Щоліта вступні випробування проходять і випускники спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей глухих та зі зниженим слухом. Якими є особливості та резуль­тати вступної кампанії цьогоріч?

Відповідно до наказу МОН №504 від 04.07.2006 “Про організацію прийому та нав­чання осіб з обмеженими фізичними можли­востями (вадами слуху)” та Переліку ВНЗ, в яких створюються спеціальні групи, Центральним правлінням УТОГ були надіслані вчасно на адресу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту відповідні листи-клопотання щодо ви­ділення певної квоти місць на основі держав­ного замовлення. 14.06.12р. своїм наказом МОНМС повністю задовольнило прохання ЦП УТОГ. Втім, на цей час припадає надходження інформації обласних організацій УТОГ про ре­зультати ЗНО, з яких постає не зовсім втішна картина: в середньому 55 осіб отримали результати з української мови та літератури ниж­че 124 балів.

Знизилися результати з математичних дис­циплін, внаслідок чого не було створено групи глухих студентів (вперше!) в престижному нав­чальному закладі “Київський політехнічний ін­ститут” Національного технічного університету України. Адже приймальні комісії зазначеного ВНЗ реєстрували документи абітурієнтів, як­що з профільних предметів (математика і фі­зика) було не менше 150 балів (для інвалідів зі слуху).

Що стосується Національної металургійної академії (м.Дніпропетровськ), то її студентами 1 курсу денної форми навчання стало 10 нечу-ючих осіб, незалежно від кількості балів, але не менше 124.

Певну вимогу висунув Національний педа­гогічний університет ім.М.П.Драгоманова, а саме: з профільного предмета “Українська мо­ва і література” мало бути не менше 140 балів. Це - для прийому документів. Прохідний бал був високий для абітурієнтів, які прагнули ста­ти студентами денної форми навчання, про це свідчить той факт, що з 10 осіб з порушеннями слуху лише одна Інна Володимирівна Швець (Вінницька спеціальна загальноосвітня школа для дітей з порушеннями слуху) вільно “вплила” у першу “хвилю” до списку рекомендова­них із загальною сумою балів - 715,7. У другу і третю “хвилі” до зазначеного списку увійшло ще 5 глухих. Слід акцентувати увагу на тому, що троє з них мали додаткові і суттєві пільги (ста­туси “дитина-інвалід”, “сирота”). Таким чином, студентами 1 курсу денної форми навчання стали 6 осіб (із них 2 особи - на контракт), заочної форми - 2 особи.

До Національного університету технологій і дизайну на денну форму навчання “пробила­ся”, склавши вступні іспити, лише одна особа, яка закінчила школу до 2007 року. Спеціальна група попри виділену квоту не була створена з вищезгаданої причини: низькі результати з української мови та математики.

Спостерігався деякий ажіотаж серед абіту­рієнтів Київського державного коледжу легкої промисловості: кількість бажаючих, як і минулоріч, перевищувала кількість виділених бюд­жетних місць. Результат: дві повноцінно ство­рені групи (20 і 15 місць). На контракт пройшли З особи.

Гірша ситуація була в Житомирському техно­логічному коледжі: там не була створена група через недостатню кількість абітурієнтів (причи­на вказана нижче у висновках).

Після деякого затишшя вже другий рік на­бирає глухих студентів Донецький технікум промислової автоматики. Якраз для цього навчального закладу ЦП УТОГ не замовляло квоти, оскільки відповідної заявки з місць не було, і все ж стараннями адміністрації навчаль­ного закладу студентами першого курсу стало 8 осіб.

Поки що щодо ВПУ і ПТУ не узагальнена ін­формація: продовжується набір. Після 1 вересня обласні організації розпочнуть підготовку щодо виявлення глухих студентів зазначених училищ і нададуть інформацію до апарату ЦП УТОГ.

 

Висновки:

-робота по збору інформації щодо орієнтов­ного вибору життєвого шляху випускника­ ми спецшкіл налагоджена чітко. Проте є затримки з терміном подачі інформації, які зумовлені обставинами на місцях (пізній збір, неповністю зібрана інформація з різ­них причин тощо);

-має місце стурбованість щодо пізнього надходження інформації до молоді про відкриття спецгрупи в коледжі (приклад - Житомир). Парадоксально, але оголошення завчасно давалося і в газеті “Наше життя”, і на сторінці сайту ЦП УТОГ та КГО ОНП.

-сумнівними, на наш погляд, є результати тестування у деяких учасників ЗНО, оскіль­ки вони вступають в контраст з реальними знаннями. Відтак, можливі проблеми з успішністю таких осіб у подальшому навчанні у ВНЗ, особливо - університетах. Також формується вперто думка щодо не­ прозорості складання ЗНО;

-формується тенденція щодо згоди самих глухих абітурієнтів (точніше, батьків абіту­рієнтів) щодо зарахування на контракт;

-серйозною роботою стає контроль ЦП УТОГ за успішним складанням іспитів випускників-бакалаврів - на 5 курс. ВНЗ, по­ при виділення квоти, вимагає відповідний рівень знань, що є вірним, бо це стимулюватиме студентів нижчих курсів до якісного навчання.

 

Коротка інформація:

Базову середню освіту здобуло - 439 осіб, повну середню освіту - 226 осіб.

На зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти (ЗНО) подало заявку - 102 особи, проте 14 осіб не з'явилося на тестування з різних причин, 2 особи запізнилися на тестування одного з обраних предметів.

На основі “Анкети випускника спе­ціальної загальноосвітньої школи” було проведено аналіз щодо орієнтовного вибору життєвого шляху за­ значеними випускниками і виявлено, що 132 особи планували продовжи­ти навчання в професійних училищах (ВПУ, ПТУ), 56 осіб - в коледжах/технікумах і 51 особа - в університетах та інститутах. Крім того, з випускників минулих років виявило бажання навчатися: 5 осіб в коледжах і 6 осіб в університетах.

 


 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz