Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Адреса досвіду: Сполучені штати, Вірджинія, Роанок (випуск 2)

 Продовження. Початок дивіться, будь-ласка, у №1.

Зустріч з президентом “Легасі Інтернешнл”

Під час стажування української делегації з про­грами “Громадські зв'язки” відбулася зустріч із засновником американської громадської органі­зації та президентом “Легасі Інтернешнл” - па­ном Рашидом (Ahmed Abdur Rashid). який понад 30 років керує різними міжнародними проектами організації, що зосереджені на розвитку лідер­ства, молодіжних таборах, усуненні та запобіганні конфліктів, встановленні взаєморозуміння між спільнотами інших країн.

Під час засідання пан Рашид розповів про прі­оритети проектів та своє бачення майбутнього. Відтак, з його уст прозвучала така думка: “Грант - не лише участь у стажуванні, а й зацікавле­ність у майбутній співпраці”. Також він зауважив, що має бути створена команда, метою якої є роз'яснення, покращення організації, співпраця, удосконалення освітнього рівня суспільства. На цьому було наголошено під час підписання мемо­рандуму про взаєморозуміння між громадськими організаціями. Кожен з учасників висловив власні ідеї на право підписання документа про співпрацю між очолюваною ним громадською організа­цією та “Легасі Інтернешнл”.

Для нашої делегації були розроблені три нав­чальні сесії щодо стратегічного планування:

 

·”Розуміння специфічних етапів та кроків, які мали впроваджуватися протягом усього періоду стажування”.

 

·”Вивчення досвіду в американському сус­пільстві та можливі варіанти для реалізації його в Україні”.

 

·”Детальна розробка індивідуальних та ко­лективного планів, де мають бути зазначені цілі, основні моменти, стратегії та кроки виконання для українських громадських організацій; презентація кожного з учасників про свої наміри що­до впровадження вивченого американського досвіду в Україні”.

Ці сесії проводила Марлен Гінзберг (Marlene Ginsberg), віце-президент з професійних програм “Легасі Інтернешнл”. Пані Марлен у керівно­му складі організації перебуває з 1979 року. Вона має досвід роботи тренером з понад 40 програм “Громадські зв'язки”. Здійснила багато ділових подорожей стосовно вищеназваної програми у країни СНГ.

Більш детальну інформацію про інклюзивну освіту, її особливості, практичні труднощі та пере­ваги розповіла Чері Джонсон (Сheri Jhonson), фа­хівець спеціальної освіти із 30-річним стажем. Пані Чері надала нам розробку індивідуальних навчаль­них планів учнів, презентувала практичний урок на тему “Історія штату Вірджинія” із врахуванням ме­тодики викладання в інклюзивних класах.

 

 

 

Громадські організації штату Вірджинія

Як я вже зазначала у попередній публікації, у США цінується свобода кожного громадянина. Таким чином, у кожного випускника є вибір, куди піти після закінчення школи. Цьому питанню було присвячено відвідування двох організацій в місті Роанок. Перша організація називається “Гудвіл” (“Goodvill Industries of the Valleys”), що у пере­кладі означає “Добра воля”. Цю некомерційну організацію нам представили президент та ви­конавчий директор Брюс Фіпс (Вruce Phipps) і віце-президент Лінда ЛаМона (Linda LaMona). Метою цієї організації є допомога людям та родинам у досягненні успіхів шляхом працев­лаштування. Співробітники “Гудвілу” провели для нас екскурсію та презентували історію організації, розповіли, що сприяло ії виник­ненню, про успіхи та проблеми, види робіт та проекти, які можуть виконувати особи з особливими потребами. Програми фінансу­ються переважно за рахунок збору та прода­жу пожертвуваних та перероблених товарів. Працівники “Гудвілу” шукають роботодав­ців, співпрацюють з певними компаніями, які можуть прийняти на роботу людину з обме­женими можливостями. Наприклад, в штаті розповсюджено працевлаштування приби­ральником в магазині, кафе, лікарні, офісі або помічником касира, який складає продукти та товари у пакет. На таку роботу беруть пе­реважно людей з психофізичними порушен­нями (розумово відсталих, з аутизмом та ін.). Зазначу, що “Гудвіл” має своїх 32 магазини, де перепродаються товари з певними дефек­тами й такі, які були у користуванні.

Втім, є така категорія людей, над якими по­трібен постійний контроль, і вони не можуть бути прийняті на роботу у “Гудвіл”. У самому Центрі є велике приміщення, де сортують ви­користані книги та речі (одяг, аксесуари, взуття тощо), які потім перепродають через Інтернет. В іншому цеху сортують медичні препарати у від­повідні контейнери тощо. Оскільки працівники - це інваліди зі складними порушеннями, всі вони працюють на 0,5 ставки. Оплата праці від­бувається по-різному, залежно від виду роботи: погодинна або щоденна.

Загалом, філії “Гудвілу” є в кожному штаті США. Наприклад, у штаті Вірджинія у 2011 році було об­слуговано 75 тисяч інвалідів, працевлаштовано в Центрі -1,5 тисячі, а за весь минулий рік “Гудвіл” штату отримав 46 млн. доларів прибутку. Незва­жаючи на проблеми, такі прибутки вважаються досить високими. Наприклад, за рік було продано більш ніж 5 тис. книг. За 1 книгу, включаючи до­ставку, беруть 9 доларів.

Друга організація, у якій ми побували, - це “Центр мистецтв та технологій”. Цей Центр співпрацює з п'ятьма школами і залучає до занять учнів старших класів міста Роанок. На вигляд цей Центр нагадує школу. В ньому переважно навча­ються звичайні учні 9-12 класів, які по закінченні школи бажають отримати професійну освіту. Ко­жен учень має у 6-8 класі для себе вирішити, яку професію хотів би мати. У Центрі готують май­бутніх перукарів, косметологів, дизайнерів, фло­ристів, артистів, інженерів, журналістів, ведучих теле-, радіокомпаній, автослюсарів, зварювальників, електриків, сантехніків, програмістів, пра­возахисників. Окрім навчання у Центрі, учні про­ходять практику на підприємствах, фірмах тощо. Одночасно вони ходять у школу, вивчають основні предмети й додатково, за окремим розкладом, відвідують Центр. Учні набувають додаткові зна­ння та навички, удосконалюють власний талант у творчій роботі.

Також у Центрі існує спецклас, де діти з особ­ливими потребами набувають основні соціальні навички. У класі знаходяться всі необхідні пред­мети, які знадобляться учням у майбутній ро­боті. Наприклад, робота офіціанта передбачає сервірування столу, запис замовлення клієнтів тощо. Такі учні проходять чотирьохрівневий на­вчальний процес: інструктаж, практичні заняття у класі, практику на робочому місці у відповідних установах (лікарня, ресторан, магазин тощо) та напрацювання навичок. Діти цього класу закрі­плені за “Гудвілом”. Саме він шукає роботодав­ців для особливих дітей. По закінченні навчання у Центрі всі учні отримують сертифікат, за яким можуть працевлаштуватися.

Для підтримки самостійного життя осіб з обме­женими можливостями всіх категорій у США існує Центр незалежного життя “Блю Ридж” (Blue Ridge Lndependent Living Centr (BRILC)), який надає послуги суспільству в цілому для створен­ня середовища, яке є доступним для всіх. Клієнти Центру - люди різного віку: від малюків до стари­ків. Він є приватною некомерційною громадською агенцією, що виконує програми не лише для аме­риканців. Ці програми виконуються на кошти, отримані від місцевих та федеральних джерел, а також пожертвування від юридичних та фізичних осіб. Керівниками та співробітниками Центру є люди з інвалідністю.

Очолює його Карен Міхальські-Керні (Karen Michalski-Keamey), виконавчий директор.

Можна вважати, що це Ресурсний центр спіль­ноти з обмеженими можливостями, оскільки “Блю Ридж” пропонує широкий спектр послуг, по­чинаючи від посилання на доступні громадські ре­сурси, послуги підтримки: консультації, навчання, семінари, захист інтересів і прав, освіта, послуги підтримки, обізнаність, допомога в отриманні спеціалізованого обладнання: колясок, теле­фонів, комп'ютерів, слухових апаратів, пандусів, транспорту тощо.

 

Н.Зборовська, віце-президент Об‘єднання нечуючих педагогів

 

 

 

 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz