Вітаємо Вас на офіційному Веб-сайті Громадської організації "Об'єднання нечуючих педагогів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями спеціальної освіти нечуючих в Україні. 

Новости

00:00

Адреса досвіду: Сполучені Штати, Вірджинія, Роанок (Останній випуск)

Продовження. Початок дивіться, будь-ласка, у №1,2,3,4,5

Усі студенти розпочинають практику з почат­ком навчального року. У програмі практичних занять передбачено вивчення ними навчальних програм, особових справ учнів класу, розробка індивідуальних планів, які педагоги складають на початку року. Практичні заняття тривають по 14 тижнів у кожній ланці - у молодшій, середній та старшій школі.

У Редфордському університеті працює 12 ви­кладачів, які готують майбутніх фахівців зі спеціальною освітою. Кожен студент через 4 роки по закінченні університету отримує ліцензію із ступенем бакалавра, а далі, за бажанням, до­датково навчається ще рік і отримує ступінь магістра. Ліцензію зі спеціальної освіти нада­ють одразу по всіх категоріях інвалідності, які передбачені американським Законом (IDEA).

 Зі слів викладача Курта Метса (Kurt Metz), який готує студентів із порушеннями слуху, ми дізналися, що жестову мову студенти почина­ють вивчати на 3 курсі. Програма її вивчення передбачає теоретичні заняття в університеті та практичні - у школі.

На даний момент в університеті навчається 9 студентів з порушеннями слуху, з них - 4 глухих та 5 слабочуючих. У майбутньому їм пропонується робота асистентом учителя в інклюзивних класах, а також в єдиній школі для глухих штату Вірджинія.

Цікавим був виступ директора офісу (Disability Resource Office (DRO), який обслуговує студентів з різними категоріями інвалідності, - Анжели Девор-Грін (Angela DeVore-Greene), колишнього перекладача жестової мови. Вона продемонструвала нам декілька послуг, які на­дає цей офіс. Наприклад, показала спеціальну “чарівну” ручку, яка може майже “сама писати”. Це для тих студентів, які не можуть правильно та міцно тримати звичайну ручку. Отже, до ручки прикріплено мікрофон і вона по звуках відтво­рює на папері букви. В цей час студент, намага­ючись сам писати, просто її підтримує і веде по аркушу. Другий приклад - це надання послуги перекладача жестової мови для глухого сту­дента, якого має нав­чати чуючий викладач, що не володіє ЖМ. Офіс надає платні послуги, які сплачує сам Редфордський університет.

Також цікавим при­кладом для нас була програма переходу у студентське життя не лише учнів з особли­вими потребами, а всіх “новачків”. Для кращого ознайомлення з цією програмою, для нас провели тренінг, з яким виступили викладач Кім Шеридан (Кіm Sheridan) та двоє учнів - учасників проекту. Цей проект (The Virginia Department of Education’s Seit-Determination Project) діє по всій терито­рії штату і допомагає самовизначитися учням випускних класів. Ще під час навчання у школі учні 9-12 класів відвідують тренінгові заняття в університеті. Це дає їм можливість покращи­ти відвідування навчальних предметів у школі, визначитися, чи спроможні вони навчатися в університеті відразу після закінчення школи, відчути впевненість у собі. Також проектом передбачено виявлення серед учнів молодо­го лідера, або виховання у молоді лідерських якостей. Для цього проводиться конференція молодих лідерів, на якій розглядаються акту­альні питання діяльності молоді, яка в майбут­ньому може замінити старше покоління, сприя­ти внесенню змін у правових документах тощо. Наприклад, учень 9 класу Арон Міллєр розповів нам про свої сильні сторони, інтереси, перева­ги та потреби. Під час цього виступу у хлопця, незважаючи на фізичні вади, помітні були якості сильного молодого лідера. Арон наголосив, що прагне стати лідером, отримати незалежність у інших, упевненість у собі, лобіювати свої ін­тереси, не боятися виступати за свої права та права інших інвалідів. “Я краще знаю себе, як ніхто інший, і я сам собі адвокат”, - так сказав Арон. За таку життєву філософію хлопець вдяч­ний своїм батькам.

В останній день стажування був організова­ний круглий стіл, на якому обговорювалися всі моменти нашого стажування. Всім учасникам видано сертифікати про участь у програмі “Громадські зв'язки”, що дає можливість отримати грант на заходи, які передбачені в індивідуальному та колективному планах кожного з нас. А ключовим моментом було підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.

Отже, як ви бачите з цієї публікації, програма нашого стажування була дуже насиченою. Але прикро, що з деяких причин ми не мали можли­вості відвідати громадську організацію глухих штату Вірджинія та всесвітньо відомий Галлодетський університет.

До речі, під час стажування я представляла наші українські громадські організації - ОНП та УТОГ.

Як і інші учасники цієї поїздки, я вдячна пра­цівникам громадських організацій: з україн­ського боку – “Інституту розвитку регіональ­ної преси”, та з американської – “Легасі Інтернешнл” та спонсору програми стажування - USAID. І на майбутнє раджу всім бажаючим ознайомитися на сайті http://irrp.org.ua з по­ложенням, іншими проектами та програмами, які пропонує USAID, і взяти в них участь.

 

 

Правові засади спеціальних освітніх програм у Сполучених Штатах

 

У 1975 році в США був введений “Акт про освіту осіб з відхиленням у розвитку” (IDEA). Федеральний закон був прийнятий, виходячи з нагальних потреб американського суспіль­ства. За даними американської сторони, до прийняття Закону 8 млн. дітей, які потребують спеціальних освітніх послуг, отримували спеціальну освіту в недостатній мірі. У 1972 році у Філадельфії батьки таких дітей подали в суд на систему освіти США, оскільки, на їхню думку, система спеціальної освіти не могла адапту­вати повною мірою їхніх дітей до соціального життя. Батьки виграли цю судову справу, а на­слідком стала розробка спеціального Закону. Значення його полягає в тому, що він гарантує право на законну адекватну освіту всім дітям з особливими потребами, незалежно від тяжкості їхнього захворювання, і забезпечує про­цедуру захисту цього права. У 1986 році дію Закону було розширено Програмою раннього втручання для дітей раннього та дошкільного віку. Ідеалом такої освіти повинна стати повна інтеграція дитини в суспільство.

Цей Закон чітко регламентує програму дер­жавного фінансування спеціальної освіти. Без­коштовний доступ до освіти передбачено для дітей віком від 3 до 21 року, але штати можуть “розширювати” часові рамки, тому у деяких штатах це час з моменту народження до 24 ро­ків. Для кожної дитини з особливими потреба­ми, як психічного, так і фізичного характеру, пе­редбачена індивідуальна освітня програма (IEP) та система фінансування.

Спеціальні освітні програми в США були зроблені обов'язковими в 1975 році. Пізніше, у відповідь на протести студентів з обмеже­ними можливостями через дискримінаційне ставлення з боку державних освітніх установ, у конгресі США був прийнятий Закон про ін­валідів (Аmericans with Disabilities Act - ADA).

IDEA дає право кожному учню на безкош­товне навчання. Для забезпечення безкоштовного державного утримання команда фа­хівців з місцевого органу освіти зустрічається з батьками дитини з метою ідентифікації її особливостей розвитку, визначення освітніх потреб, здатності до самообслуговування, соціальних, фізичних, мовних навичок, роз­робки щорічних цілей навчання, визначення місця навчання (умови в приміщенні), програ­ми, тестування, консультацій викладачів та інших спеціальних послуг, яких може потре­бувати такий учень чи студент. Це фіксується в індивідуальній програмі навчання. З ураху­ванням усіх нюансів, витрати за кожну роботу та кожного фахівця, який буде прикріплений до дитини, а також за надання технічних засо­бів - сплачуються державою.

Законом передбачено, що для отриман­ня безкоштовної спеціальної освіти учень або студент повинен засвідчитися в наявній у нього інвалідності з 13 окремих категорій, таких як: аутизм, емоційні розлади, розумова відсталість, порушення зору, слуху, ортопе­дичні або фізичні вади, загальні порушення здоров'я (туберкульоз, діабет, у тому числі синдром дефіциту уваги), черепно-мозкова травма, комплексні порушення та ін.

Більш детальну інформацію про цей американ­ський закон можна знайти в Інтернет-мережі.

 

Н.Зборовська, віце-президент ОНП

 

 

 

Погода в Киеве
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Учительские праздники

 

 

my name is autumn 1 pictures, backgrounds and images

Администратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Создать бесплатный сайт с uCoz